top of page

2024 İSG Sertifika Ücretleri

2024 İSG Sertifika Ücretleri Hakkında Bilgilendirme


İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) belge ve sertifika ücretleri, 2024 için belirlenen %58,46 yeniden değerleme oranına göre güncellendi. Yeni tarifeye göre belirlenen ücretler şu şekildedir:


  • İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifika Ücreti: 2.429,86 TL

  • İşyeri Hekimi Sertifika Ücreti: 2.429,86 TL

  • İSG Eğitici Sertifikası Ücreti: 2.429,86 TL

  • Diğer Sağlık Personeli Sertifika Ücreti: 607,46 TL

  • Tüm İSG Sertifika Vize Ücreti: 607,46 TL


İSG Belge Ücretlerinin Yıllık Güncellenmesi


İSG Sertifika ücretleri, Her yıl, yetkili makamlar tarafından belge bedelleri gözden geçirilmekte ve gerekli güncellemeler yapılmaktadır. Bu güncellemeler, ilgili kurumlar ve bireyler açısından büyük önem taşımaktadır.
İSG Sertifika Ücretleri Ödeme Süreci ve Yöntemleri


İSG belge ücretlerinin ödenmesi, başvurudan sonraki 48 saat içinde İSG Katip Sistemi üzerinden gerçekleştirilmelidir. Ödemeler, T.C. Ziraat Bankası'nın Kurumsal Tahsilat Programı aracılığıyla yapılmalıdır.


Ödemeler, ödeyen kişinin T.C. Kimlik Numarası (TCKN) ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün Kurumsal Tahsilat Hesabına yapılmalıdır. Döner sermaye hesaplarına IBAN numarası kullanılarak yapılan ödemeler kabul edilmez. Doğru ve düzenli ödeme işlemleri büyük önem taşır.


Commentaires


bottom of page