top of page

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

isg-kursu.JPG
İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası
A SINIFI
B SINIFI
C SINIFI

İş Güvenliği Uzmanlığı

Üniversitelerin Mühendislik, mimarlık, teknik öğretmenlik ve fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölüm mezunları ile İSG ön lisans mezunları, Bulut Akademi gibi ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında 90 saat canlı uzaktan - 90 saat a-senkron uzaktan eğitim (180 saat teorik) ve 40 saat pratik eğitimin ardından iş güvenliği uzmanı olabilmek için ÇSGB ve ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarına katılıyor.

Kısaca, iş güvenliği uzmanlığı yapabilmek için

Mezuniyet:

Mimar 

Mühendis 

Teknik Öğretmen

Fizik Kimya Biyoloji Lisans

İş sağlığı Güvenliği Ön Lisans bölümlerinden en az birinden mezun olmak,

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi:

Bulut Akademi gibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki almış, İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Kurumlarından;

- 90 saat uzaktan canlı (senkron) eğitim (15 Gün)

- 90 saat uzaktan (a-senkron) eğitim (15 Gün)

- 40 saat Uygulamalı eğitim (5 gün staj) 

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Başarısı:

Yılda iki kez düzenlenen ve 50 sorunun sorulduğu İSG Sınavında, 35 ve üzerinen doğru cevap vererek 70 ve üzerinden başarı elde etmek gerekmektedir.

İlgili 3 şartı yerine getirenler başarılı oluyor ve C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı oluyor.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

(1) Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler
(2) Mühendis
(3) Mimar
(4) Teknik Kişi (Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog ünvanına sahip olanlar.)
(5) İş sağlığı ve güvenliği programı (önlisans ve lisans) mezunları.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri Nelerdir ?

(1) Rehberlik ve danışmanlık
(2) Risk değerlendirmesi
(3) Çalışma ortamı gözetimi
(4) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt
(5) İlgili birimlerle işbirliği

bottom of page