top of page

Mersin İşyeri Hekimliği Kursu | 2024

Mersin İşyeri Hekimliği Kursu Detayları


Merhaba, bugün Mersin İşyeri Hekimliği Kursu hakkında merak edilen soruları ele alacağız. Makalemizde Mersin İşyeri Hekimliği Kursu'nun tanımı, katılım şartları, eğitim süresi ve işyeri hekiminin görevleri yer alıyor.Mersin İşyeri Hekimliği Kursu Nedir?


İşyeri Hekimi olmak isteyenlerin ilk adımı Mersin İşyeri Hekimliği Kursu'na kayıt olmak.

Bu kurs, katılımcılara iş sağlığı, güvenliği bilgilerini sağlık bilgisiyle sentezleyip kullanma becerisi kazandırıyor.

Eğitim içeriği, iş sağlığı ve güvenliğinin temel kuralları, kavramları ve mevzuatları üzerine odaklanıyor.Mersin İşyeri Hekimliği Kursu Temel Eğitim Konuları:


 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

 • Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Temel Hukuk

 • İş Hukuku

 • Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

 • Çalışma Ortamı Gözetimi

 • İş Hijyeni

 • Fiziksel Risk Etmenleri

 • Kimyasal Risk Etmenleri

 • Biyolojik Risk Etmenleri

 • Psikososyal Risk Etmenleri

 • Ergonomi

 • Korunma Politikaları

 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Meslek Hastalıklarına Giriş

 • İşle İlgili Hastalıklar

 • Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Kalp- Damar Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Cilt Hastalıkları

 • Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

 • Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları

 • Mesleki Kanserler

 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki İşitme Kayıpları

 • Toksikoloji

 • İş Sağlığında Güncel Konular

 • Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

 • Çalışma Yaşamı ve Beslenme

 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

 • İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

 • İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirmesi

 • İş Sağlığı Etiği

Mersin İşyeri Hekimliği Kursuna Kimler Katılabilir?


Sadece Doktor diploması olanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş KARiYER ENSTiTÜSÜ™ Eğitim Kurumuna başvurarak bu kursa katılabilirler. Mersin İşyeri Hekimliği Kursu'nu başarıyla tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından yapılan İşyeri Hekimliği Sınavı'na girmelidirler.


Mersin İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi Ne Kadar?


Toplam eğitim süresi 220 saat. Bu süre içinde teorik, online ve uygulamalı eğitimler yer alıyor.


 • 81 saat asenkron (offline)

 • 9 saat senkron (canlı) eğitim

 • 90 saat yüz yüze (örgün)

 • 40 saat uygulamalı eğitim


Yönetmelik kapsamından İşyeri Hekiminin Görevleri 5 başlık altından toplanmıştır:


 • Rehberlik

 • Risk Değerlendirmesi

 • Sağlık Gözetimi

 • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

 • İlgili Birimlerle İşbirliği


İşyeri Hekimi Ne İş Yapar?


Mersin İşyeri Hekimliği Kursu'nu tamamlayanlar, İşyeri Hekimi unvanıyla görev alabilirler. Görevleri, rehberlik, risk değerlendirmesi, sağlık gözetimi, eğitim ve işbirliği gibi alanlarda odaklanıyor.


Bu makale umarım Mersin İşyeri Hekimliği Kursu hakkında detaylı bilgi vermiştir. Eğer İşyeri Hekimliği Sertifikası hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, sizleri bilgi alabileceğiniz iletişim sayfamızı ziyarete davet ediyoruz. Bu sayfada, İşyeri Hekimliği Sertifikası'nın detayları, kayıt süreci ve gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.Comments


bottom of page