top of page

Malatya İşyeri Hekimliği Kursu | 2024

Malatya İşyeri Hekimliği Kursu Detayları


Merhaba! Bugün, Malatya İşyeri Hekimliği Kursu'nun en çok merak edilen konularını sizler için açıklıyoruz. Bu yazıda Malatya İşyeri Hekimliği Kursu'nun ne olduğu, kimlerin katılabileceği, eğitim süresi ve işyeri hekiminin görevleri gibi önemli konuları bulabilirsiniz.Malatya İşyeri Hekimliği Kursu Nedir?


İşyeri Hekimi olmak isteyenlerin ilk adımı Malatya İşyeri Hekimliği Kursu'na kaydolmaktır.

Bu kurs, adaylara iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilgileri aktarır. Burada öğrenilenler, sağlıkla ilgili ve hekimlik bilgileriyle sentezlenerek kullanılmalıdır.Malatya İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Konuları:


 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

 • Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Temel Hukuk

 • İş Hukuku

 • Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

 • Çalışma Ortamı Gözetimi

 • İş Hijyeni

 • Fiziksel Risk Etmenleri

 • Kimyasal Risk Etmenleri

 • Biyolojik Risk Etmenleri

 • Psikososyal Risk Etmenleri

 • Ergonomi

 • Korunma Politikaları

 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Meslek Hastalıklarına Giriş

 • İşle İlgili Hastalıklar

 • Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Kalp- Damar Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Cilt Hastalıkları

 • Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

 • Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları

 • Mesleki Kanserler

 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki İşitme Kayıpları

 • Toksikoloji

 • İş Sağlığında Güncel Konular

 • Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

 • Çalışma Yaşamı ve Beslenme

 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

 • İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

 • İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirmesi

 • İş Sağlığı Etiği


İşyeri Hekimliği Kursu'na Kimler Katılabilir?


Malatya İşyeri Hekimliği Kursu'na sadece Doktorluk diplomasına sahip kişiler başvurabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş KARiYER ENSTiTÜSÜ™ Eğitim Kurumu'na başvuru yaparak katılım sağlanabilir.


İşyeri Hekimliği Eğitim Süresi


Malatya İşyeri Hekimliği Kursu 220 saat sürer. Bu süre içinde teorik ve pratik eğitimler gerçekleştirilir.


 • 81 saat asenkron (offline) eğitim

 • 9 saat senkron (canlı) eğitim

 • 90 saat yüz yüze (örgün) eğitim

 • 40 saat uygulamalı (staj) eğitim


Malatya İşyeri Hekimliği Kursu: İşyeri Hekiminin Görevleri


Malatya İşyeri Hekimliği Kursu'nun ardından iSG sınavını başarıyla tamamlayan kişiler, kurum ve şirketlerde işyeri hekimi olarak çalışabilirler.


Bu görevler 5 ana başlık altında toplanmıştır:


 1. Rehberlik

 2. Risk Değerlendirmesi

 3. Sağlık Gözetimi

 4. Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt Tutma

 5. İlgili Birimlerle İşbirliği


Malatya İşyeri Hekimliği Sertifikası


Malatya işyeri hekimliği kursunu tamamlayanlar, ÖSYM tarafından yapılan Malatya İşyeri Hekimliği Sınavı'na katılmalıdır. Bu sınavdan en az 70 puan alanlar Malatya İşyeri Hekimliği Sertifikası alabilirler. Bu sertifikayla işyerlerinde Malatya İşyeri Hekimi unvanıyla çalışabilirler.


Kariyer Enstitüsü İSG Eğitim Kurumları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermektedir. Bu yazı, Malatya İşyeri Hekimliği Kursu hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Daha fazla bilgi için bize sorularınızı iletebilirsiniz. Uzmanlarımız size yardımcı olacaktır.コメント


bottom of page