top of page

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri Nelerdir? | 2024

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri, Çalışma Süreleri Ve Detayları


İş Güvenliği Uzmanı Görevleri ve Çalışma Süreleri konuları, iş dünyasındaki güvenlik standartlarını belirlemek adına oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu makalemizde, İş Güvenliği Uzmanlarının rolünü, görevlerini ve çalışma sürelerini detaylı bir şekilde ele alacağız.İş Güvenliği Uzmanı Nedir?


İş Güvenliği Uzmanı, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarda çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemandır. İş Güvenliği Uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri, İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreleri Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenmektedir.İş Güvenliği Uzmanı Görevleri Nelerdir?


Rehberlik:


 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi, işin planlanması ve organizasyonu, kişisel koruyucu donanımlarının temizliği ve temini gibi konularda işverene önerilerde bulunmak.

 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırarak tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışma yaparak işverene önerilerde bulunmak.

 • İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan ancak çalışana veya ekipmana zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerini araştırarak işverene önerilerde bulunmak.


Risk Değerlendirmesi:


 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulamalara katılmak, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak.


Çalışma Ortamı Gözetimi:


 • Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım ve kontrolleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

 • İşyerinde kaza, yangın ve patlamaların önlenmesi için çalışmalara katılmak, bu konuda işverene tavsiyelerde bulunmak, uygulamaları takip etmek ve bu konuyla ilgili periyodik eğitim ve tatbikatları uygulamak.


Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt:


 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve eğitimleri uygulamak ve kontrol etmek.

 • Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.

 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulanmasını kontrol etmek.

 • Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlayarak işverenin onayına sunmak.

 • İş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri İSG KATİP’e bildirmek.


İlgili Birimlerle İş Birliği:


 • İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yapmak.

 • Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.

 • Eğer iş sağlığı ve güvenliği kurulu varsa iş birliği içinde çalışmak.

 • Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle iş birliği yapmak.


İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreleri


İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreleri, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenmiştir:


 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde: Çalışan başına ayda en az 10 dakika.

 • Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde: Çalışan başına ayda en az 20 dakika.

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde: Çalışan başına ayda en az 40 dakika.


İş Güvenliği Uzmanı Görevleri ve Çalışma Süreleri | 2024 konulu yazımız umarız ki sizlere iş güvenliği uzmanlarının rolünü ve sorumluluklarını daha yakından tanımanıza yardımcı olur. Bu konu ve diğer tüm sorularınız için uzmanlarımıza başvurabilirsiniz.


Kariyer Enstitüsü İSG Eğitim Kurumları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiştir. "Türkiye’nin İSG Kursu" sloganı ile 14 yıldır binlerce kişiye İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi, İşyeri Hekimliği Eğitimi ve İşyeri Hemşireliği Eğitimi sunmaktadır. Siz de en uygun fiyat avantajlarından yararlanmak ve İSG Sertifikası hakkında daha fazla bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.Commenti


bottom of page