top of page

Diyarbakır İşyeri Hekimliği Kursu | 2024

Diyarbakır İşyeri Hekimliği Kursu İşte Detayları


Merhaba değerli okuyucularımız,bu yazımızda Diyarbakır İşyeri Hekimliği Kursu ile ilgili önemli konuları ele alacak ve merak edilen soruları yanıtlayacağız.Diyarbakır İşyeri Hekimliği Kursu Nedir?


İşyeri Hekimi olmayı hedefleyenlerin ilk adımı, Diyarbakır İşyeri Hekimliği Kursu'na kayıt olmaktır. Bu kurs, katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği konularında temel bilgileri kazandırmayı amaçlar. Adaylar, aldıkları eğitimle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgileri hekimlik bilgileriyle sentezleyerek kullanmalıdır.


Diyarbakır İşyeri Hekimliği Kursu Temel Eğitim Konuları:


 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

 • Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Temel Hukuk

 • İş Hukuku

 • Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

 • Çalışma Ortamı Gözetimi

 • İş Hijyeni

 • Fiziksel Risk Etmenleri

 • Kimyasal Risk Etmenleri

 • Biyolojik Risk Etmenleri

 • Psikososyal Risk Etmenleri

 • Ergonomi

 • Korunma Politikaları

 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Meslek Hastalıklarına Giriş

 • İşle İlgili Hastalıklar

 • Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Kalp- Damar Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Cilt Hastalıkları

 • Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

 • Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları

 • Mesleki Kanserler

 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki İşitme Kayıpları

 • Toksikoloji

 • İş Sağlığında Güncel Konular

 • Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

 • Çalışma Yaşamı ve Beslenme

 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

 • İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

 • İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirmesi

 • İş Sağlığı Etiği


Diyarbakır İşyeri Hekimliği Kursuna Kimler Katılabilir?


Diyarbakır İşyeri Hekimliği Kursu'na başvuruda bulunmak için sadece doktorluk diplomasına sahip olanlar yetkilendirilmiş KARiYER ENSTiTÜSÜ™ Eğitim Kurumuna başvurabilirler. Üniversite mezunu diğer kişiler bu kursa katılamazlar.Diyarbakır İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi:


Toplam eğitim süresi 220 saattir, ayrıntılar şu şekildedir:


 • 81 saat asenkron (offline) eğitim

 • 9 saat senkron (canlı) eğitim

 • 90 saat yüz yüze (örgün) eğitim

 • 40 saat uygulamalı (staj) eğitim


Diyarbakır İşyeri Hekimliği Kursu | İşyeri Hekimi Ne İş Yapar?


İşyeri Hekimi olarak görev alan kişiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş KARiYER ENSTiTÜSÜ™ Eğitim Kurumundan Diyarbakır İşyeri Hekimliği Kursu aldıktan sonra iSG sınavını başarıyla geçerek kurum ve kuruluşlarda işyeri hekimi olarak görev alabilirler.

İşyeri Hekiminin görevleri, "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik"te yer almaktadır ve şu başlıklar altında toplanmıştır:


 • Rehberlik

 • Risk Değerlendirmesi

 • Sağlık Gözetimi

 • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

 • İlgili Birimlerle İşbirliği


Bu görevler, işyeri hekiminin iş sağlığı ve güvenliği konularındaki uzmanlığını kullanarak işyerinde sağlıklı bir çalışma ortamının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik önemli bir rol üstlenmesini içermektedir.


Diyarbakır İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi Ne Kadar?


Diyarbakır İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi toplamda 220 saattir. Bu süre içinde katılımcılar, farklı eğitim formatlarıyla iş sağlığı ve güvenliği konularında derinlemesine bilgi edinme fırsatı bulurlar. Eğitim süreci şu şekildedir:


 • 81 saat asenkron (offline) eğitim

 • 9 saat senkron (canlı) eğitim

 • 90 saat yüz yüze (örgün) eğitim

 • 40 saat uygulamalı (staj) eğitim


Bu çeşitlilik, katılımcılara teorik bilgileri pratiğe dönüştürme ve işyerinde karşılaşabilecekleri durumlarla başa çıkma yeteneklerini geliştirme imkanı sunar.


Diyarbakır İşyeri Hekimliği Kursu | İşyeri Hekimi Ne İş Yapar?


Diyarbakır İşyeri Hekimliği Kursu'nu başarıyla tamamlayan kişiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş KARiYER ENSTiTÜSÜ™ Eğitim Kurumundan aldıkları eğitimin ardından işyerlerinde işyeri hekimi olarak görev alabilirler. İşyeri Hekimi, iş sağlığı ve güvenliği konularında uzmanlık sahibi olarak şu görevleri üstlenir:


Rehberlik: 

İşyerinde sağlık ve güvenlik konularında rehberlik yaparak çalışanlara doğru bilgileri sağlar ve riskleri en aza indirme konusunda rehberlik eder.


Risk Değerlendirmesi: 

İşyerindeki potansiyel riskleri değerlendirir ve gerekli önlemleri alarak çalışma ortamını daha güvenli hale getirir.


Sağlık Gözetimi: 

Çalışanların sağlık durumunu izler ve periyodik sağlık kontrollerini düzenler.


Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt: 

Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verir, gerekli bilgileri sağlar ve bu konulardaki kayıtları tutar.


İlgili Birimlerle İşbirliği: 

İşyerindeki diğer birimlerle işbirliği yaparak iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygular ve bu konuda işbirliği sağlar.


Bu görevler, işyeri hekiminin iş sağlığı ve güvenliği konularındaki uzmanlığını kullanarak işyerinde sağlıklı bir çalışma ortamının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik önemli bir rol üstlenmesini içermektedir.


Kariyer Enstitüsü İSG Eğitim Kurumları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiştir. Kariyer Enstitüsü, “Türkiye’nin İSG Kursu” sloganı ile tam 14 yıldır binlerce kişinin İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi, İşyeri Hekimliği Eğitimi ve İşyeri Hemşireliği Eğitimi almasını sağlamıştır.

Diyarbakır İşyeri Hekimliği Kursu | 2024 Konulu yazımız umarız yeterince açıklayıcı olmuştur. Fakat bu konu ve aklınıza takılan tüm diğer konular hakkında sorularınızı bize sorabilirsiniz. Uzmanlarımız sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır.Comments


bottom of page