top of page

2018 İşyeri Hekimliği Sınav Soruları


İşyeri hekimliği sınav sorularına buradan ulaşabilirsiniz
İşyeri Hekimliği Sınav Soruları

Yılda iki kez ÇSGB ve ÖSYM tarafından düzenlenen,

"İşyeri Hekimliği Sınavı" kapsamında sorulan soruların %10'u kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Sizler için ilgili dokümanlardan bu soruları derledik. Faydalı olmasını ümid ediyoruz.


Saygılarımızla.
İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (1. Dönem)

İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 20 MAYIS 2018


1-Soru:

4857 sayılı İş Kanunu’na göre işverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde kaç engelli işçi çalıştırmakla yükümlüdürler?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6


2- Soru:

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi kantitatif risk değerlendirmesinde dikkate alınması gereken hususlardan biri değildir?

A) Tehlikeli kimyasalların miktarları ve karşılıklı etkileşimleri

B) Kimyasal maruziyetin insan ve/veya çevre açısından değerlendirilmesi

C) Çalışma ortamının gürültü düzeyinin ölçülmesi

D) Proses içerisindeki tehlikeli ekipmanların belirlenmesi

E) Büyük kaza senaryolarının kök neden ve sonuç analizi


3-Soru:

İşle ilgili hastalıklar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hastalıkla meslek arasında özgül bir nedensellik ilişkisi vardır.

B) Çalışma ortamının koşulları hastalığın seyrini etkileyebilir.

C) İşyerindeki bazı faktörlerin hastalığın oluşumunda etkisi olabilir.

D) Hastalığın ortaya çıkmasında kişisel yatkınlık ve genetik faktörler rol oynayabilir.

E) Bu hastalıklar toplumdaki diğer bireylerde de görülebilir.


4-Soru:

I. Plevral plak

II. Mezotelyoma

III. Akciğer kanseri

Yukarıdakilerden hangileri asbestin sağlık etkilerindendir?

A) Yalnız

B) II Yalnız

C) III I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III


5-Soru:

Mesleki cilt hastalıkları ile ilgili,

I. Lezyonlar en sık alt ekstremitelerde gözlenir.

II. Büyük bir kısmı kontakt dermatitlerdir.

III. Radyasyon ve basınç bu hastalıklara neden olabilen fiziksel etmenlerdendir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız

B) II Yalnız

C) III I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III
Cevaplar:

1-B

2-C

3-A

4-E

5-D


Siz de İşyeri Hekimliği Sınavına katılmak ve İşyeri Hekimliği Sertifikası almak istiyor iseniz, En uygun fiyatlar ile İşyeri Hekimliği Eğitimi almak için Bize Arayınız;

KDU Eğitimleri ve Yüksek Lisans Destek Hattı +90 532 720 68 32

TMGD ve İSG Kursu Destek Hattı +90 532 238 12 50

Mevcut Öğrencilerimiz ve Uzaktan Eğitim Destek Hattı +90 532 238 12 64


Comments


bottom of page