top of page
KDU_logo.png

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Eğitimleri

Kariyer Enstitüsü Eğitim Kurumları
alanında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
onaylı eğitim kuruluşudur.

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayılı ''Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'' kapsamında ve ilgili yönetmeliğin Ek-18'inde belirtilen şartlara uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı eğitim kuruluşları tarafından ''Kimyasal Değerlendirme Uzmanı'' eğitimleri verilebilmektedir.

KDU
KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANLIĞI EĞİTİMİ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Nedir?

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayılı ''Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'' kapsamında ve ilgili yönetmeliğin Ek-18'inde belirtilen şartlara uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı eğitim kuruluşları tarafından eğitim aldıktan sonra yetkili belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavda başarılı olan kişilere ''Kimyasal Değerlendirme Uzmanı'' denir.

Kimler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olabilir?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmak için aşağıdaki kriterlerden bir tanesini karşılamak yeterlidir.

  • Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,

  • Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya,

  • Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak gereklidir.

 


Kimyasal Değerlendirme Uzmanları tarafından yapılabilecek işlemler nelerdir?

 

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı kimyasalların insan sağlığı zararlılık değerlendirmesi, fizikokimyasal zararlılık, çevresel zararlılık değerlendirmesi,  pbt ve vpvb değerlendirmesi, maruz kalma değerlendirmesi  ve risk karakterizasyonunu yaparak ve Kimyasal Güvenlik Raporunu hazırlar.

 

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi, Kimyasal Güvenlik Raporu ve Güvenlik Bilgi Formunu Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından hazırlanır.

KKDİK kapsamında ,  10 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen maddeler ve eşyanın içindeki madde konsantrasyonunun ağırlıkça %0,1 den büyük olması halinde  Kimyasal Güvenlik Raporu  ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılması gerekecektir.

Türkiye'de üretilen veya ülkeye ithal edilen, KKDİK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın online Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla yapılacaktır. Maddelerin kayıt dosyaları,  "Kimyasal Değerlendirme Uzmanları" tarafından hazırlanacaktır. 

 

Özetle,

  • Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması,

  • Kimyasal Güvenlik Raporlarının hazırlanması,

  • Kimyasal Güvenlik Değerlendirmelerinin yapılması,

  • KKDİK kapsamında Kayıt Dosyalarının hazırlanması,

  • Maruziyet senaryolarının hazırlanması işlemlerini yürütür

 

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmak için yapılması gerekenler?

  • TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili bir eğitim kurumundan en az 64 saatlik Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) Eğitimi alınması gerekir. Kimyasal Değerlendirme Uzmanı sertifikası almak isteyen adaylar TÜRKAK tarafından Personel Belgelendirme alanında akredite edilmiş sınav kuruluşlarının sınavlarına katılıp başarı notu olan 70 ve üzeri puan aldıkları zaman sertifika almaya hak kazanırlar.

  • TÜRKAK tarafından Personel Belgelendirme alanında akredite edilmiş sınav kuruluşları için http://kimyasallar.csb.gov.tr/kimyasal-degerlendirme-uzmani-belgelendirme-kuruluslari/294

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) yeterlilik sınavı içeriği, sınavın süresi ve puanlama nasıl yapılır?

Yeterlilik sınavı soruları, çoktan seçmeli ve klasik olmak üzere iki bölümden oluşur. Sınav süresi 180 dakikadır. Yeterlilik Sınavı Test Sorularının konu başlıklarına göre soru sayıları ve puanlaması aşağıdaki gibidir:

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) sertifikası geçerlilik süresi var mıdır?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) sertifikasının geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu sürenin bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde eğitim şartı aranmaksızın yeniden sınava girerek yenilenmesi gerekmektedir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) yeterlilik sınavından yeterli puan geçemezsem yeniden sınava girebilir miyim?

Söz konusu sınav tarihinden itibaren 1 yıl içinde iki kez daha sınava katılma hakkı vardır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi vermeye yetkili eğitim kurumlarının listesine nasıl ulaşabilirim?

 

Kimler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitmeni olabilir?

 Kimler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitmeni olabilmek için

** Kimya mühendisi, çevre mühendisi, kimya lisans, biyoloji lisans, kimya öğretmeliği veya biyoloji öğretmenliği mezunu olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında 3 yıl çalışmış olmak ve bu ekin ikinci bölümünde belirtilen eğitim konularının her birinden ve bunların tabloda belirtilen sürelerinden az olmamak şartıyla en az 64 saat eğitim almak ve bunu belgelendirmek veya,


** Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında 5 yıl çalışmış olmak ve bu ekin ikinci bölümünde belirtilen eğitim konularının her birinden ve bunların tabloda belirtilen sürelerinden az olmamak şartıyla en az 64 saat eğitim almak ve bunu belgelendirmek.

kimyasal değerlendirme, kimyasal değerlendirme uzmanı, kdu eğitimi, güvenlik bilgi formu, güvenlik bilgi formu egitimi, güvenlik bilgi formu yönetmeliği, güvenlik bilgi formu nedir, güvenlik bilgi formu yönetmelik, güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı
güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı eğitimi, güvenlik bilgi formu hazırlama, güvenlik bilgi formu örneği, kimyasal, kimyasal hesaplamalar çözümlü sorular, kimyasal tepkimeler, kimyasal tepkime türleri, kimyasal hesaplamalar
kimyasal türler arası etkileşimler özet, kimyasal hazırlama şartnamesi, kimyasal depolama matrisi, kimyasal sirket, kimyasal maddeler, kimyasal cozuculer, kimyasal reaksiyonlar, kimyasal tepkimeler sorular, kimyasal madde formula
kimyasal tehlike zarar, kimyasal madde tasimaciligi, kimyasal depolama matriksi, kimyasal tepkimelerde hiz hesab, kimyasal tepkimelerle ilgili sorular, kimyasal calisma izin formu, kimyasal degisim bilimsel karsiligi, kimyasal koruyucu madde uretici firmalar, kimyasal güvenlik raporu, kimyasal güvenlik değerlendirmesi, kkdi̇k, maruziyet senaryolu msds, msds, msds nedir, msds geçerlilik süresi, msds formu, msds örnekleri, msds formunu kim hazırlar, msds açılımı, msds henkel, msds turktab
msds hazırlama, msds yazma eğitimi, msds raporu, msds belgesi, kimyasal değerlendirme uzmanı eğitimi, kimyasal değerlendirme uzmanlığı, kimyasal değerlendirme uzmanlığı eğitimi, kimyasal.com.tr

 

bottom of page