top of page

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ

İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası

İş güvenliği uzmanı olmak isteyen adaylar Çalışma Bakanlığının belirlediği şartlara göre ilgili kurumların hazırladığı sınava girmeli, sınavdan geçer not almalıdır. Ancak bu sınava katılmak için bakanlık ile anlaşmalı kurum ya da kuruluşlardan teorik ve uygulamalı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi almalıdırlar. Bu kurumlar Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlar, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanununca faaliyet gösteren belirli şirketlerdir. Adaylar eğitimin tamamına katılmalı ve başarı ile eğitimi tamamlamalıdırlar.

İş Güvenliği Eğitim Programına Katılmak İçin Gerekli Belgeler

Çalışma Bakanlığına bağlı olarak iş güvenliği uzmanı olmak isteyen kişilerin, iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için katılmak için kurum ya da kuruluşlara teslim etmesi gereken belgeler şu şekildedir:

 1. Eğitim için başvurulacak kurum ya da kuruluşlara yazılan, TC kimlik numarası ve iletişim bilgilerinin bulunduğu ıslak imzalı başvuru dilekçesi.

 2. Mühendislik, mimarlık gibi uygun lisans programlarını aldığınızı kanıtlan diploma.

 3. A sınıfı programa katılacak adayların B sınıfı grubunda 4 yıl görev yaptığını gösteren belgeler.

 4. B sınıfı programa katılacak adayların C sınıfı grubunda 3 yıl görev yaptığını gösteren belgeler.

 5. TC kimlik numarası yazılı beyan.

 

Bu belgeleri tamamlayıp gerekli kurum ve kuruluşlara teslim ettikten sonra iş güvenliği uzmanlığı eğitimi başarı ile tamamlamalı ardından sınava girmelisiniz. Sınavı geçtikten sonra belge alabilmek için eğitim kurumu üzerinden başvuru yapmanız gerekir. Bu başvuru için gerekli olan belgeler:

 1. Bakanlığa ithaf edilen dilekçe

 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

 3. Diploma

 4. Belge ücretlerinin ödendiğini kanıtlayan dekont.

 

B Sınıfı İş Güvenliği Kursu Ücreti Ne Kadardır?

B sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak isteyen kişilerin ödeyeceği ücret değişkenlik göstermektedir. İSG sınavı için ise ÖSMY’ye ayrı, ek bir sınav ücreti ödenir. Sınavı kazanan kişiler ise bakanlığa ayrıca sertifika ücreti öder.

İş Güvenliği Grupları Nedir? Neye Göre Ayrılır?

Gün geçtikçe gelişen ve gelişerek büyüyen sanayileşme ile teknoloji çalışma alanlarında, iş güvenliği hususunda sorunlar çıkarmaya başladı. Bu nedenle Çalışma Bakanlığı olası iş kazaları gibi sorunlarla karşılaşmamak, iş yerlerini güvenli bir hale getirmek amacıyla iş güvenliği uzmanı eğitimini bu alanda çalışalar için zorunlu kıldı. İş güvenliği uzmanları çalıştığı kurum ya da kuruluşlarda olabilecek iş kazalarını öngörmek ve diğer çalışanların sağlığı gibi sorumluluklar üstlendiği için işini titizlikle yapmalıdır. Bunun için sınıflara ayrılmıştır.

 • A sınıfı, çok tehlikeli iş yerleri,

 • B sınıfı tehlikeli iş yerleri,

 • C sınıfı az tehlikeli iş yerleri olarak üç gruptan oluşmaktadır.

 

İş Güvenliği Eğitiminin Genel Konu Başlıkları

 1. İş sağlığı ve güvenliği nedir?

 2. İş sağlığı ve güvenliğinin amaçları

 3. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği

 4. Genel sağlık kavramları

 5. Kurum ve kuruluşlarda sağlığı oluşturan etkenler

 6. Meslek hastalıkları

 7. İş kazası

 8. İş kazası ve meslek hastalıklarının nedenleri

 9. Tehlike içeren davranış ve durumlar

 10. Acil durumlar

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimine Katılacak Kişilerin Bilmesi Gerekenler

 1. Eğitim alacağınız kurum ya da kuruluşlar, uygulamalı eğitimin yapılacağı işyerlerinin listesini ve eğitim tarihlerini önceden belirleyip bakanlığa bildirirler.

 2. Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenen eğitim programları teorik ve pratik olarak iki bölümden oluşur. Teorik eğitim 180 saat iken uygulamalı eğitim 40 saattir. Toplam 220 saat eğitim alınmaktadır.

 3. İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi ni ve sınavı başarı ile geçip iş güvenliği uzmanı olan kişilerin unutmaması gereken bir diğer detay, belgelerin 5 yıl geçerli olduğudur. Beş yıl sonrasında kişiler İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifika Vize yenilemesi yapmak zorundadır.

​​.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

6331/3,30, 3146/2,12.    29.12.2012 / 28512.    Son Değ. 16/4/2020

 

bottom of page