13 Temmuz 2021 2021 Yılı TMGD ve SRC-5 Sınav Takvimi.png

2021 TMGD SINAV TAKVİMİ

 

13 Temmuz  2021'de ilan edilen takvime göre, 2021 yılında iki kez daha TMGD sınavı yapılacaktır. 2021 yılı TMGD sınav tarihleri şu şekildedir;​

  • 26 Eylül 2021

  • 27 Kasım 2021

 

TMGD Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği çerçevesinde yapılması planlanan TMDG Sınavlarına ilişkin, sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihlerini gösteren sınav takvimi Bakanlık tarafından yayımlanmıştır.

TMGD sınavlarının; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon’da yapılması planlanmaktadır.

1) 26 EYLÜL 2021 TMGD SINAVI İÇİN, 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen Eğitim Merkezleri tarafından 02 Eylül 2021 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar 07 Eylül 2021 tarihi saat 24.00’e kadar 26 Eylül 2021 tarihinde yapılacak TMGD sınava başvuru yapabilirler. 08 Eylül 2021 tarih saat 24.00’e kadar sınav ücretlerini yatıranlar sınava girmeye hak kazanacaktır. 

2) 27 KASIM 2021 TMGD SINAVI İÇİN, 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen Eğitim Merkezleri tarafından 4 Kasım 2021 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar 8 Kasım 2021 tarihi saat 24.00’e kadar 27 Kasım 2021 tarihinde yapılacak TMGD sınava başvuru yapabilirler. 9 Kasım 2021 tarih saat 24’e kadar sınav ücretlerini yatıranlar sınava girmeye hak kazanacaktır. 

 

NOT:

1. Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.

2. Bakanlık ihtiyaca göre TMGDE Sınavı için ayrıca duyuru yapacaktır.

3. Sınava katılanlar sınav başvurusu sırasında sınav yeri için il tercihi yapacaklardır.

4. Sınav yapılacak illerde başvuru sayısı 250 kişiyi geçmediği takdirde, bu başvurular en yakın ile kaydırılacaktır.

5. Sertifikasını yenilemek üzere sınava girecek adayların, sertifika geçerlilik süresinin bitiminden önceki 1 yıl içerisinde 3 sınava girme hakkı bulunmakta olup, bu hakların kullanımında sınav takviminde belirtilen başvuru ve ücret yatırma tarihlerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

AÇIKLAMA :

1) Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan “TMGD Başvuru/Güncelleme” kısmından veya TMGD eğitimi aldıkları eğitim merkezleri tarafından en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli) resimleri taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav başvuru bitiş tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.

Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebilecektir.

 

2) Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halkbankası’na yatırılacaktır. Ayrıca, sadece sınavı kazanan kişiler T.C. kimlik numarasını belirtilerek TMGD Sertifika için 100 TL  ücreti de Halkbankası’na yatıracaklardır.

 

3) Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir.

 

4) Adaylar, sınav giriş belgelerini http://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kuruluşları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.

 

5) Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

Kaynak: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TMGD Sınav Duyurusu

#TMGD #tehlikelimadde #tmgd2021 #tmgdsınavı #2021tmgd #tmgdkursu #tmgdsertifikası #eserimakademi #tehlikelimaddegüvenlikdanışmanlığı