TMGD SINAV KURALLARI

SINAVA İLİŞKİN ÖNEMLİ UYARILAR

 

1. Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle, sınava girecek adayların sınav binasına girişlerinde ateş ölçümü yapılacak olup, ateşi 38 °C ve üzerinde olanlar sınava alınmayacaktır. Sınav zamanı Covid-19 tanısı almış veya temas nedeniyle karantina altında bulunması gerekenlerin sınava girmeleri toplum sağlığı açısından uygun görülmemektedir.  

 

2. Sınav tarihinden 1 gün öncesi adayların HES kodları sorgulama neticesinde, "RİSKLİ" grupta görülenler sınava alınmayacaktır. Ancak sınav günü durumu RİSKSİZ hale gelenler, durumlarını Sınav Bina Sorumlularına göstermeleri halinde sınava girmeleri sağlanacaktır.  

 

3. Sınav giriş belgesinde bulunan fotoğraf kendisine ait olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.Sınava girmiş olsalar dahi sınavları geçersiz sayılacaktır.  

 

4. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Bu belge yalnızca bu sınava giriş için kullanılır. Başka amaçla kullanılmaz.  

 

5. Size verilen cevap kağıdında sınav kitapçık türü bölümünü mutlaka doldurunuz.  

 

6. Adaylar sınav bitiminde cevap kağıtları ile birlikte soru kitapçıklarını salon başkanına teslim etmek zorundadırlar.  

 

7. Adaylar sınav bitiminde cevap kağıtları ile birlikte soru kitapçıklarını salon başkanına teslim etmek zorundadırlar.  

 

8. Sınava girecek adaylar sınav başladıktan 20 dakika sonra salona alınmazlar.  

 

9. Soru kitapçıklarını kontrol ederek; eksik veya baskı hatası olan kitapçıların değiştirilmesini salon başkanından isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde yumuşak uçlu kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.  

 

10. Size verilen cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sınav türü, bölümlerini kontrol ediniz.Cevap kağıdınız kullanılmayacak şekilde bozuksa, salon başkanından cevap kağıdınızın değiştirilmesini isteyiniz.  

 

11. Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kağıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız.  

 

12. Cevaplarınızı, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.  

 

13. TMGD-ADR sınavına ADR yürürlükteki güncel kitapları ile, TMGD RID+IMDG KOD sınavına ise RID ve IMDG Kod yürürlükteki güncel kitaplarıyla girilmesine müsaade edilir.Bunun haricinde; telefon,telsiz,karalama kagıdı,silah,elektronik cihazlar vb. araçlarla girmek yasaktır.Bu sekilde sınava girenlerin sınavı geçersiz sayılır.  

14. Sınav sonuçları TMGD Eğitim Kurumları aracılığı ile kamu.turkiye.gov.tr adresinden sorgulanabilir.

 

15. Sınav 40 adet sorundan oluşmaktadır.Her sorunun 5 (beş) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir.  

16. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilir, yanlış cevaplarınız dikkate alınmaz. Her soru eşit puandır.  

 

17. Sınav süresince cevap kağıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kağıdına bakmayınız. Sınav başladıktan sonra salon başkanı, gözetmen veya diğer adaylar ile konuşmayınız. Yetkililere soracağınız soruları sınav başlamadan önce sorunuz. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.  

 

18. Sorulara verdiğiniz cevapları herhangi bir şekilde almanız yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılır.  

 

19. Sınavınız bittiğinde cevap kağıdını ve soru kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız. Sınavı biten adaylar sınav süresinin sonunu beklemeden salondan ayrılmak zorundadırlar.  

 

20. Sınav süresi 210 dakika olup, sınavın ilk 30 (otuz) dakikası ve son 10 (on) dakikası sınav salonundan çıkmak yasaktır.  

Halen TMGD Eğitimi almadı iseniz,

Size özel eğitim çözümlerimiz ve kayıt imkanlarımız hakkında

detaylı bilgi sahibi olmak için tıklayınız