Eğiticinin Eğitimi Kursu

Eğiticinin Eğitimi Kursu

EĞİTİMİN AMACI

Eğitimin amacı, katılımcıların, eğitimin temel kavramları, ilkeleri ile grup ve bire bir öğretim yöntemlerinin öğretilmesi suretiyle eğitimcilik becerilerinin kazandırılması, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin belirlenmesi ve eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesidir.  Eğitimde, Bulut Akademi'nin konusunda uzman akademik personeli ile temel  ve uygulama örnekleri, UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ ile aktarılması amaçlanmaktadır.
 

EĞİTİM PORTALI 24 SAAT AÇIKTIR. İSTEDİĞİNİZ GÜN VE SAATTE EĞİTİM VİDEOLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.  

KİMLER KATILMALI?

Topluluk önünde sunum yapan, eğitim veren ve işini daha profesyonel yapmak isteyenler,
İşletmelerin İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanları, Uzman Yardımcıları ve Elemanları
İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyenler,
İşletmedeki pozisyonu gereği eğitim vermek durumunda olanlar,
İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Programlarında eğitici olmak isteyenler,
İSG mevzuatına göre “Eğiticilerin Eğitimi” sertifikasına sahip olmak isteyenler,
Uzun yıllar eğitimci olmasına rağmen yeniliklere ve değişimlere ayak uydurmak isteyenler,
Çalıştığı kurumlarda, kurum içi eğitimi görevini yüklenecek kişiler,
 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitimin Planlanması
Eğitim Programı Nedir ve Nasıl Hazırlanır?
Plan Nedir, Nasıl Yapılır ve Planlamaya Geçmeden Önce Ne Yapılmalı?
Öğretme Stratejileri, İkeleri ve Modeleri
Öğretim Yöntemleri
Eğitimde Psikometrik Yaklaşım
Ölçme ve Değerlendirme 
Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları ve Yöntemleri
Yetişkin Eğitimi Temel Kavramlar
Eğitimin Toplum ve Psikoloji ile İlişkisi
Eğitimin Getirileri
Örgüt Kültürü
Örgüt İklimi
Güdüleme
İstenmeyen Davranış Yönetimi
Zaman Yönetimi
Liderlik
Karar Verme
Problem Çözme Teknikleri
Temel Analiz Teknikleri
Öğretim Materyal Türleri
Öğretim Teknolojisi
İnternet Web 1.0 - 2.0 - 3.0
Görsel Tasarım
Google Docs
Google Forms
Kavram Haritası
Kelime Bulutu
Powerpoint
Prezi
Quizbean
Webly
İletişim
İletişimin İşlevleri, Tipleri ve Modelleri
 Sözlü ve Sözsüz İletişimi
Sözsüz İletişimi Etkileyen Faktörler ve Kişilerarası Duyarlılık
Örgütiçi İletişim ve Çatışma
Graf Analize Göre İletişim Çatışmaları
Tümden Reddetme
Aşırı Genelleme
Algı Yasaları
İletişim Becerisi 
Kişilerarasi İletişim ve İletişimde Dinleme
Etkili Dinleme ve Özellikleri
Kişilerarası İlişkiler ve İletişimde Empati
Empati Sempati İlişkisi
Kişilerarası İletişimde Kendini Açma
Çatışma Türleri ve Çözme Teknikleri
Öğrenmenin Doğası
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
Davranışçı Yaklaşım
Bitişiklik Kuramı - Watson
Bitişiklik Kuramı - Guthrie
Bağ Kuramı - Thorndike
Edimsel Koşullanma - Skinner
Programlı Öğretim
Bilişsel Yaklaşım; Gestalt Kuramı ve Algı Yasaları
Bilgiyi İşleme Kuramı
Bilgiyi İşl. Kur. Bilgi Depoları
Bilişsel Süreç ve Yaratıcı Düşünce
İşaret-Gestalt Kuramı (Tolman) 1
İşaret-Gestalt Kuramı (Tolman) 2
Sosyal Öğrenme Kuramı 
Sosyal Öğrenme Süreçleri

 

    590,00₺ Normal Fiyat
    390,00₺İndirimli Fiyat