top of page

TMGD Sertifikası Kimler Alabilir?

TMGD sertifikası almak için bazı önemli şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlar; üniversitede ilgili bölümü okumak, eğitim almak ve sınavdan başarı elde etmektir. Bu yazımızda tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hakkında bilgi vereceğiz.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir?

Ülkemizde tehlikeli madde güvenlik danışmanı bölümü Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde ilk defa gündeme gelmiştir. Tehlikeli madde güvenlik danışmanının asıl görevi; işletmenin kendisine verdiği sorumlulukları yerine getirmek, ADR mevzuatına uygun araç gereçlerin kullanılmasını ve güvenli bir şekilde faaliyetlerin yürütülmesini sağlamaktır.


 

Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimine Katılmalıdır?

Tehlikeli madde güvenlik belgesi almak birçok kişi için tercihten ziyade önemli bir zorunluluktur. Buna göre aşağıda bahsi geçen kişilerin TMGD belgesi alması gerekir.

 1. Tehlikeli madde üreten, depolayan, etiketleyen, elleçleyen ve ambalajlayan işyerlerinde çalışan ve kendini bu alanda uzman haline getirmek isteyen kişiler

 2. TMGD konusunda kariyer hedefi olanlar

 3. Akademisyenler

 4. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olmak isteyen ve danışmanlık faaliyeti vermek isteyen kişiler.

 

Kimler TMGD Olabilir?

Kimler TMGD Olabilir?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olmak için ilgili bölümlerin okunması gerekir. Kariyerine doğrudan TMGD olarak devam etmek isteyen kişiler, tehlikeli madde güvenlik bölümü ön lisans ya da lisans düzeyinde eğitim alabilirler. Fakat TMGD olabilme hakkı sadece bu bölüme verilmemiştir. Bununla birlikte mühendislik fakültesi ve fizik, kimya, biyoloji bölüm mezunları da TMGD olabilir.

Üniversite eğitiminin ardından tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitimi alınmalıdır. Yetkili bir kurum tarafından tehlikeli madde güvenlik eğitimi alınmalıdır. TMGD yetkili kurumların listesine e-devlet üzerinden erişebilirsiniz. Bu sayede kayıt olmadan önce kurumun yetkili olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kursu bittikten sonra sınava katılım sağlanmalıdır. TMGD sınavı da bakanlık onaylı kurumlar tarafından gerçekleşir. Tüm süreci tamamlayan kişiler kariyerine TMGD olarak devam edebilir.


 

TMGD Eğitimi

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi 64 saat sürer. 8 güne tekabül eden eğitim programında devam zorunluluğu bulunur. Akademik kadro tarafından gerçekleştirilen eğitim programı günlük 8 saatten oluşur. Eğitime kayıt olmak isteyen kişilerden adli sicil belgesi istenir. Bu doğrultuda katılımcının adli sicil kaydının temiz olması ve herhangi bir yüz kızartıcı suç işlenmemiş olması gerekir. Bunun yanı sıra kayıt esnasında:

 • 2 adet vesikalık fotoğraf

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 • Noter onaylı diploma fotokopisi

 • Uygulama yangın eğitim katılım belgesi

 • Kesin kayıt belgesi istenir.

Eğitimlerde ders saatleri 50 dakikadan oluşur. Ders programı 3 saatten az, 7 saatten fazla olamaz.

 

TMGD Sınavı

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı sınavı her yıl birkaç defa gerçekleşir. 2021 TMGD sınavı 3 defa yapılacaktır. Adayların 4 sınav hakkı bulunur. Eğer katılımcı sınava 4 kez girmesine rağmen başarılı olamazsa yeniden eğitim alması gerekir. TMGD sınavı üç buçuk saat sürer. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından gerçekleşen sınav, eğitim alınan kurumda yapılır. Kitap açık olacak şekilde yapılan sınavda farklı tiplerde sorular sorulur. Adayın TMGD sertifikası alabilmesi için en az 70 puan alması gerekir.

 

TMGD Sertifikası Nasıl Alınır?

TMGD Sertifikası Nasıl Alınır?
TMGD Sertifikası Nasıl Alınır?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı nasıl olunur sorusu kadar sertifika alma konusunda da sorular sorulur. TMGD sertifikası almaya hak kazanan kişiler, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne gerekli belgelerle birlikte başvuru yapmalıdır. Sertifika almak için aşağıdaki belgeler eksiksiz temin edilmelidir:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 • Dilekçe

 • Adli sicil belgesi

 • Yangın söndürme eğitimine katılındığına dair belge

 • Noter onaylı diploma sureti

 • Harç belgesinin yatırıldığını gösteren dekont.

DU Eğitimleri ve Yüksek Lisans Destek Hattı +90 532 720 68 32

TMGD ve İSG Kursu Destek Hattı +90 532 238 12 50

Mevcut Öğrencilerimiz ve Uzaktan Eğitim Destek Hattı +90 532 238 12 64


Comments


bottom of page