top of page

Kayseri İşyeri Hekimliği Kursu | 2024

Kayseri İşyeri Hekimliği Kursu Hakkında Detaylar


Bu yazı, Kayseri İşyeri Hekimliği Kursu hakkında merak edilen soruları yanıtlamayı amaçlıyor. Kursun içeriği, katılım koşulları ve işyeri hekiminin görevleri gibi konuları ele alacağız.Kayseri İşyeri Hekimliği Kursu Nedir?


Bu kurs, işyeri hekimi olmak isteyenler için temel bir adımdır. Burada, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bilgileri tıbbi becerilerle sentezleyerek kullanmayı öğrenirsiniz.İşyeri Hekimliği Kurs İçeriği:


İşyeri Hekimliği Kurs içeriği iş sağlığı ve güvenliğinin temel kuralları, kavramları ve mevzuatlarını kapsar.


Kayseri İşyeri Hekimliği Kursu Temel Eğitim Konuları:


 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

 • Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Temel Hukuk

 • İş Hukuku

 • Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

 • Çalışma Ortamı Gözetimi

 • İş Hijyeni

 • Fiziksel Risk Etmenleri

 • Kimyasal Risk Etmenleri

 • Biyolojik Risk Etmenleri

 • Psikososyal Risk Etmenleri

 • Ergonomi

 • Korunma Politikaları

 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Meslek Hastalıklarına Giriş

 • İşle İlgili Hastalıklar

 • Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Kalp- Damar Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Cilt Hastalıkları

 • Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

 • Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları

 • Mesleki Kanserler

 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki İşitme Kayıpları

 • Toksikoloji

 • İş Sağlığında Güncel Konular

 • Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

 • Çalışma Yaşamı ve Beslenme

 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

 • İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

 • İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirmesi

 • İş Sağlığı Etiği


Kyseri İşyeri Hekimliği Kursu'na Kimler Katılabilir?


Sadece Doktorlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetkilendirdiği KARiYER ENSTiTÜSÜ™ Eğitim Kurumuna başvurarak bu kursa katılabilirler. Ardından, ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olanlar sertifika alabilirler.


İşyeri Hekimliği Eğitim Süresi:


Toplam eğitim süresi 220 saattir. Bu süre içinde teorik, online ve uygulamalı eğitimler verilir.


Kayseri İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi:


 • 81 saat asenkron (offline) eğitim

 • 9 saat senkron (canlı) eğitim

 • 90 saat yüz yüze (örgün) eğitim

 • 40 saat uygulamalı staj eğitim


İşyeri Hekimi Ne İş Yapar?


İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği alanında rehberlik yapar, risk değerlendirmesi yapar, sağlık gözetimi sağlar ve eğitimler düzenler.

Bu yazı umarız Kayseri İşyeri Hekimliği Kursu hakkında detaylı bir anlayış sağlamıştır. Daha fazla bilgi için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. KARiYER ENSTiTÜSÜ™, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde uzun yıllara dayanan deneyimiyle öne çıkmaktadır.Comments


bottom of page