top of page

Kamuda İşyeri Hekimi Ücreti


Kamuda İşyeri Hekimi Ücreti
Kamuda İşyeri Hekimi Ücreti

Kamuda işyeri hekimi hizmetleri kurum içinde işyeri hekimliği yapabilecek personeller tarafından yürütülmektedir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kamu kurumlarında yapılan uygulamalar diğer sektörlere örnek teşkil etmesi bakımından önemlidir. Bildiğiniz üzere İSG uygulamaları birden çok paydaşın ortak biçimde çalışması sonucunda gerçekleştirilen eylemlerdir. Bu bağlamda kamu kurumlarında çalışanlar, sendikalar, devlet, ilgili kamu kurumu ve sertifikalı işyeri hekimleri sürecin ana paydaşlarıdır. 6331 sayılı iş güvenliği kanununa göre kamu veya özel sektör fark etmeksizin çalışanın bulunduğu her yerde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesi zorunludur. Kamuda çalışan işyeri hekimlerinin genel olarak görevleri şunlardır;

  • Çalışanların sağlık gözetimleri ve periyodik muayenelerinin yapılması

  • Çalışanlara iş sağlığı eğitimlerinin verilmesi

  • Risk değerlendirme çalışmalarının yapılması

  • İSG hizmetleri kapsamında genel sağlık hizmetlerinin verilmesi 

Kamuda İşyeri Hekimlerinin Görevleri


Kamuda İşyeri Hekimlerinin Görevleri
Kamuda İşyeri Hekimlerinin Görevleri

Kamuda işyeri hekimi olarak çalışan tabiplerin esas görevinin özellikle meslek hastalıklarının önlenebilmesi için gerekli tedbirleri almak olduğunu söyleyebiliriz. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin başlatılabilmesi için öncelikle kurumda bulunan çalışan sayısının tespit edilmesi ve işyeri tehlike sınıfının belirlenmesi gerekir. Bunun yanında çalışanların daha önceden iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alıp almadıklarının bilinmesi de sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından faydalı olacaktır. Kamuda işyeri hekimi olarak çalışacak tabiplerin verimli olabilmesi için birim amirlerinin görüşlerinden yararlanması ve çalışanları ortak şekilde sürece dahil etmesi gerekir. İşyeri tehlike sınıfının belirlenmesinden sonra hem çalışana hem işe hem de işyerine göre sağlık risklerinin neler olabileceği konusunda sistemli bir çalışma yapılmalıdır.

 

Kamuda İşverenin Sorumlulukları


Kamuda işveren olarak nitelendirilen birimlerin görev ve sorumlulukları ilgili kanun ve yönetmeliklerde açıkça belirtilmiştir. Buna göre kamu işverenlerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapması gerekenler şunlardır;

  • Gerek kamu gerekse de özel sektörde işyeri hekimi olarak çalışabilmek için tabiplerin işyeri hekimliği sertifikasına sahip olması koşulu bulunmaktadır. Bu doğrultuda kamu işverenleri öncelikle sertifikalı bir işyeri hekimi görevlendirmelidir. İşyeri hekimliği sertifikası alabilmek için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında toplamda 220 saat süren işyeri hekimliği sertifikası kursunun tamamlanması gerekiyor. Eğer siz de sertifikalı bir işyeri hekimi olmak istiyorsanız Bulut Akademi işyeri hekimliği eğitimlerimize katılarak sertifikanızı alabilirsiniz. Uzaktan online olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizle bulunduğunuz yerden şayet çalışan bir hekimseniz görevinizi aksatmadan eğitimlerimize iştirak edebilirsiniz. Bulut Akademi işyeri hekimliği eğitimini tamamlayan tabipler her yıl düzenlenen İSG sınavlarına katılacak ve başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanacaktır.

  • İşveren görevlendirilen işyeri hekimine çalışabileceği bir yer tesis edecektir.

  • İşveren işyeri hekimiyle diğer birimler arasında koordinasyonu sağlayacaktır.

  • İSG önlemlerine uyulmasından hekimler kadar işverenler de sorumludur.

  • İşyerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarını ilgili kurumlara bildirme yükümlülüğü işverene aittir.


Kamuda İşverenin Sorumlulukları
Kamuda İşverenin Sorumlulukları

Eğer kamuda işyeri hekimi hizmetlerini yürütecek personel bulunmuyorsa bu durumda Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alınabilmektedir. Hizmet alımı yapılacak Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin mutlaka Çalışma Bakanlığından yetki almış bir OSGB olması gerekiyor. OSGB firmaları ile ilgili olarak şu önemli konunun da altını çizmek isteriz. OSGB firmaları kurulmuş oldukları iller ve kendilerine yakın olan bölgelere hizmet verebilirler. Bir başka deyişle her OSGB her ile hizmet veremez.

 

Kamuda Çalışan İşyeri Hekimlerinin Ücretleri


Kamuda Çalışan İşyeri Hekimlerinin Ücretleri
Kamuda Çalışan İşyeri Hekimlerinin Ücretleri

Kamu kurumlarında çalışan, görev yaptığı kurumun tehlike sınıfına uygun işyeri hekimliği sertifikası olan tabipler isterlerse kendi çalıştıkları kurumlarda işyeri hekimi olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilen tabiplere işyeri hekimi olarak görev yaptığı her saat için memur aylık katsayısı X 200 tutarında ek ödeme yapılacaktır. Kamuda işyeri hekimi ücret hesaplamalarında dikkat edilmesi gereken nokta görevlendirilen hekimin tam zamanlı mı yoksa kısmı zamanlı olarak mı çalıştığıdır. Kısmı süreli olarak görevlendirilen işyeri hekimleri ek ödeme alabilirken tam zamanlı olarak görevlendirilen işyeri hekimlerinin tek görevi çalıştıkları kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek olduğundan tam zamanlı işyeri hekimlerine aldıkları aylık maaşın haricinde ek bir ödeme yapılmamaktadır. Görevlendirmeler hekimin talebi ve hekimin bağlı olduğu kurum amirinin onayı ile gerçekleşmektedir.


 

Güncel İş Güvenliği Eğitimi Haberlerini Takip Edebilmek Abone Olun;

 
 
 

 

12 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 


Comments


bottom of page