top of page

İşyeri Hekimliği Belgesinin Alınması İçin Gerekli Şartlar

İşyeri Hekimliği Belgesinin Alınması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir Ve Daha Fazlası


İşyeri Hekimliği Belgesi alabilmek için gerekli şartlar, geçmişten günümüze çeşitli aşamalardan geçmiştir. Bu belge, Türkiye'de işyerlerinde çalışan belirli sayıdaki işçi için zorunlu hale getirilmiş ve belirlenen şartlara uygun hekimlere verilmektedir. İşte İşyeri Hekimliği Belgesinin alınması için geçerli olan kriterler.İşyeri Hekimliği Belgesi: Tarihçe ve Zorunluluklar


İşyeri Hekimliği Belgesi zorunluluğu, ülkemizdeki işçi sağlığı ve güvenliği standartlarını yükseltmek amacıyla hayata geçirilmiştir. İlk olarak 1930'da, en az 50 işçinin çalıştığı işyerlerinde İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Bu önceki düzenlemeden önce, sadece madenlerde İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu bulunmaktaydı.

Ancak, tıp fakültesi mezunu her doktorun, herhangi bir özel eğitim almaksızın işyeri hekimi olabilmesi dönemi, 1987 yılına kadar devam etmiştir. Bu durum, sektörde olumsuzluklara neden olmuş ve Türk Tabipler Birliği'nin 35. Kongresi'nde önemli bir konu haline gelmiştir.


Türk Tabipler Birliğinin Katkıları


1987 yılında, Türk Tabipler Birliği'nin 35. Kongresi, İşyeri Hekimliği için belirlenen şartların oluşturulmasında önemli bir rol oynamıştır. Kongre, iki önemli karar alarak İşyeri Hekimliği Belgesi için gerekli şartları belirlemiştir:


Tabip Odalarından İzin Almak: 

Hekimlerin İşyeri Hekimliği yapabilmeleri için Türk Tabipler Birliği'ne başvurarak çalışma izni alması gerekmektedir. Bu izin, İşyeri Hekimliği kapsamında ilaç yazabilme yetkisini içermektedir.


Mesleki Elverişlilik Onayı: 

Tabip odalarına başvuran hekimlerin, kuruldan mesleki elverişlilik onayı almaları gerekmektedir. Bu onay, İşyeri Hekimliği belgesi için gerekli şartlara sahip olduklarını gösterir ve belge almaya hak kazanmalarını sağlar.


4857 Sayılı İş Kanunu ve Günümüzdeki Şartlar


2008 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu'nun 81. maddesi, "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri" başlığı altında İşyeri Hekimliği Belgesi için yeni şartları belirlemiştir. Bu şartlara göre, İşyeri Hekimliği Belgesi almak isteyen hekimlerin şu adımları takip etmeleri gerekmektedir:


  • Üniversitelerin 6 yıllık tıp eğitimi veren fakültelerinden mezun olmuş pratisyen veya uzman hekimlerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylı ve Genel Müdürlükçe denetlenen İşyeri Hekimliği ve İş Sağlığı Güvenliği alanında eğitim veren enstitülerin kurslarına kayıt olmaları.

  • Kayıt oldukları kurs programını başarıyla tamamlayarak İşyeri Hekimliği sınavına girmeye hak kazanmaları.

  • İlgili bakanlık tarafından düzenlenen sınavdan mevzuatta belirtilen puanı almaları.


İstisnai Durumlar


6 yıllık tıp eğitimi sonrası uzmanlaşmış hekimlerle, meslek hastalıkları ve işçi sağlığı konularında yan dal yapmış veya 8 yıl iş müfettişliği yapmış, Genel Müdürlük ve kollarında 8 yıl aktif çalışmış hekimler ise belirli şartlara tabi olmaksızın İşyeri Hekimliği Belgesi alabilirler.

Sonuç olarak, İşyeri Hekimliği Belgesi alabilmek için belirlenen şartlar, iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlaşmış, nitelikli hekimlerin yetişmesini sağlamak adına sürekli olarak güncellenmektedir. Bu şartlar, hem hekimlerin hem de işyerlerinin sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamalarına katkıda bulunmaktadır.Comments


bottom of page