top of page

İSG Eğitim Süreci

İSG Eğitim Süreci: İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Yöntemi


İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında eğitim. Bu yazıda, Türkiye'nin lider İSG eğitim sağlayıcılarından biri olan Kariyer Enstitüsü'nün 14 yıllık deneyimiyle bu süreci ele alacağız.İSG Eğitim Süreci Tüm Detaylar


İSG eğitimlerinin, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan karar ile düzenlenmektedir. Eğitim süreleri konusunda ise C, B ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı ile İşyeri Hekimliği Eğitimi süreleri 1 ay (30 gün) olarak belirlenmiştir. İş Güvenliği Uzmanı adayları, ilk 15 günü dersleri tamamlayarak geçirirken, kalan 15 gün boyunca eğitmenlerle etkileşim içinde sınav odaklı eğitim alırlar. İSG Kursu Eğitim Süresi:


  • 81 saat asenkron (offline) eğitim

  • 9 saat senkron (canlı) eğitim

  • 90 saat yüz yüze (örgün) eğitim

  • 40 saat uygulamalı (staj) eğitim


Diğer Sağlık Personeli (DSP) için ise, Eğitim süresi 15 gündür. Adaylar, ilk 7 günü programdaki eğitimleri tamamlayarak geçirir ve kalan 7 günü yüz yüze eğitimlere katılım sağlanmalıdır. DSP Kursu Eğitim Süresi:


  • 45 saat asenkron (offline) eğitim

  • 45 saat yüz yüze (örgün) eğitim


Özetle, amacımız her zaman doğru bilgiyi, etkili yönlendirmeyi ve alanında uzmanlaşmış İş Güvenliği Uzmanları yetiştirmektir. Bu süreç, uzaktan eğitim olanaklarıyla bilgiye erişimi kolaylaştırarak sektörde uzmanların gelişimini desteklemektedir.Comments


bottom of page