top of page

İş Güvenliği Eğitimi Ne Zaman Verilmeli?

Hem iş kazalarının önlenmesi hem de çalışan personelin meslek hastalıklarına yakalanmaması için iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri çok önemlidir. İş güvenliği yalnızca çalışanlar için değil ekonomik boyutuyla da kurumları ciddi anlamda etkileyen bir faktördür. Tüm bu olumsuzlukların önüne geçmek için riskleri önleyici tedbirler almak ayrıca çalışanlara eğitim vererek onları bilinçlendirmek gerekir. Makalemizde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin önemi ve işverenlerin sorumluluklarının neler olduğunu anlatacağız. Bunun yanında eğitimlerin konusu, süresi ve belgelendirilmesi ile ilgili bilgiler de vereceğiz.

 

İş Güvenliği Eğitimleri Neden Önemli?

İş Güvenliği Eğitimi Ne Zaman Verilmeli? BULUT AKADEMİ
İş Güvenliği Eğitimi Ne Zaman Verilmeli?

İş güvenliğinin sağlanması, personelin sağlığın korunması için iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin çok önemli olduğundan yukarıda bahsetmiştik. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki iş sağlığı güvenliği konusuna yeterince önem vermeyen işletmelerde çalışanların kaza geçirme ve meslek hastalıklarına yakalanma riski ciddi oranda artmaktadır. İsg kursu almamış çalışanlar her zaman için hem sağlık hem de güvenlik açısından çeşitli risklere açıktır. Bunun için yapılması gereken yeni çalışanlara işe başlama eğitimi, mevcut çalışanlara da periyodik olarak isg kursu verilmesi gereklidir. Akademik çevrelerce kabul gören bir teoriye göre kaza mutlaka olur. Ancak eğitim sayesinde bilinçlenen personel çok daha az kazaya sebebiyet vermektedir. İş sağlığı güvenliği eğitimlerinin önemini maddeler halinde sıralayacak olursak;

· Eğitim sayesinde bilgilenir, bilinçlenir ve olaylara daha farklı şekilde bakarız.

· Eğitim bizi eğitim aldığımız konuyla ilgili donanım sahibi yapar.

· Geleceğimizi doğru bir şekilde şekillendirmek için eğitime ihtiyacımız vardır.

· Kalite ancak eğitimle olur.

· Yukarıda saymış olduklarımızın yanında iş güvenliği eğitimi işyerlerinin verimliliğini artırmakta ve daha huzurlu bir çalışma ortamı yaratmaktadır.

 

İş güvenliği sertifikası olan kişilerden eğitim almak, çalışanların daha güvenli ve sağlıklı ortamda çalışmasını sağlar, olası kazaların ve oluşabilecek meslek hastalıklarının önüne geçer, çalışanların hak ve sorumluklarını anlatmak, mesleki riskler konusunda uyarıda bulunmak ve bunların nasıl önleneceği konusunda bilgiler vermek, çalışanlarda bir bilinç oluşturarak davranış değişikliğine sebep olur.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde İşverenin Sorumlulukları


Çalışanların işyerindeki olası kaza risklerinden ayrıca mesleki hastalıklara yakalanmamaları için gerekli tedbirlerin alınmasından işveren birinci derecede sorumludur. İşverenler iş sağlığı güvenliği ile ilgili olarak;

· Programların hazırlanması ve bu programların uygulanmasından

· Yapılacak eğitimler ile ilgili yer ve araç temin edilmesinden

· Tüm çalışanların isg eğitimi almasının sağlanmasından

· Eğitim sonrası katılım belgesi hazırlanmasının sağlanmasından sorumludur.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları Nelerdir?


İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları Nelerdir? BULUT AKADEMİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları Nelerdir?

İşveren işe yeni başlayan personeline işe başlama eğitimi ve işe başladıktan sonra da aşağıda belirtilen temel eğitim konularını almasını sağlamalıdır. Bu eğitimler işverenin kendisi tarafından verileceği gibi deneyimli bir çalışan veya iş sağlığı ve güvenliği sertifikası olan bir iş güvenliği uzmanı tarafından da verilebilir. İşe her yeni başlayan çalışanlar için verilen işe başlama eğitimleri her bir çalışan için en az 2 saat olarak düzenlenmiştir. İşe başlama eğitimlerinde geçen süre temel eğitimden sayılmamaktadır. Temel eğitim konularını 3 başlık altında sıralayabiliriz.


1. Genel Konular

Çalışma yasası

Yasal açıdan çalışanların hak ve sorumlulukları

İşyerinin tertip ve düzeni

İş kazası ve meslek hastalıklarının yasal açıdan sonuçları


2. Sağlık İle İlgili Konular

Neden meslek hastalıklarına yakalanıyoruz?

Hastalıklardan nasıl korunabiliriz?

İlkyardım konuları

Tütün ürünlerinin zararları


3. Teknik Konular

Fiziksel ve kimyasal riskler

Elle kaldırma ve taşıma teknikleri

Yangın

İş ekipmanları

Elektrik, riskleri ve önlemler

Güvenlik ve sağlık işaretlerinin tanıtılması

Koruyucu donanımın kullanılması

Kazazedeleri tahliye ve kurtarma


İsg eğitimleri yalnızca bir defa verilen eğitimler değildir. Bu eğitimler düzenli aralıklarla tekrarlanması gereken eğitimlerdir. Buna göre;


· Çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri yılda en az bir kere (C sınıfı isg sertifikası)

· Tehlikeli sınıfa yer alan işyerleri iki yılda bir kere (B sınıfı isg sertifikası)

· Az tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri üç yılda bir kez denetlenerek gerekli eğitimlerin verilmesi gereklidir. (A sınıfı isg sertifikası)

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Verilerek Belgelendirilmesi


Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmeliğin 13. Maddesinde isg eğitimlerini verebilecek kişi ve kurumlar tanımlanmıştır. Buna göre;

· İş güvenliği uzmanı

· İşyeri hekimleri

· Bakanlığa bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi

· Üniversiteler

· Kamu kurumlarının ilgili eğitim birimleri

Çalışan personelin eğitimleri yukarıda saydığımız kişi ve kurumların yanında bakanlıkça yetkilendirilmiş isg sınavı hazırlık eğitimi veren kurumlar tarafından da verilir. Bulut Akademi her yıl yüzlerce iş güvenliği sertifikası veren bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından biridir. Bulut Akademi mezunu Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan iş sağlığı ve güvenliği sertifikası sahibi arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz.

Belgelendirme işlemleri ise şu şekilde oluyor. Çalışanlara verilen eğitimlerin hepsi personelin özlük dosyasında saklanır. Eğitimlerin belgelendirilmesi ve saklanmasından işveren sorumludur. Çalışan işten ayrılırken bu belgeyi istemesi durumunda ikinci bir nüsha düzenlenerek çalışana verilir. Eğitimlerin işyeri içinde değil de dışardan bir kurum vasıtasıyla gerçekleştirildiği durumlarda eğitimi veren kurumun adının mutlaka belgede bulunması gerekir.


Sonuç


İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ne zaman verilir başlığı altında sizlere isg eğitimlerinin öneminden, işverenlerin iş güvenliği konusunda nerede durması gerektiğinden, eğitimleri kimin vermesi gerektiğinden bahsettik. Son olarak ise belgelendirme işlemlerinden bahsederek konuyla ilgileri temel bilgilerin aktarılmasına çalıştık.

 

Güncel İş Güvenliği Eğitimi Haberlerini Takip Edebilmek Abone Olun;

 
 
 

 

12 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 

Comentários


bottom of page