top of page

Hatay İşyeri Hekimliği Kursu | 2024

Hatay İşyeri Hekimliği Kursu İşte Detaylar


Merhaba değerli okuyucularımız, sizler için Hatay İşyeri Hekimliği Kursu hakkında önemli bilgileri paylaşacağız. Yazımızda Hatay İşyeri Hekimliği Kursu'nun tanımı, kimlerin katılabileceği, eğitim süresi ve işyeri hekiminin görevleri gibi konulara odaklanacağız.Hatay İşyeri Hekimliği Kursu Nedir?


İşyeri Hekimi olmak isteyenlerin ilk adımı, Hatay İşyeri Hekimliği Kursu'na kaydolmaktır. Bu kurs, katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilgileri sunmayı amaçlar. Kursun içeriği, iş sağlığı ve güvenliği kültürü, temel hukuk, ulusal ve uluslararası kuruluşlar gibi konuları kapsar.


Hatay İşyeri Hekimliği Kursu Temel Eğitim Konuları:


 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

 • Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Temel Hukuk

 • İş Hukuku

 • Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

 • Çalışma Ortamı Gözetimi

 • İş Hijyeni

 • Fiziksel Risk Etmenleri

 • Kimyasal Risk Etmenleri

 • Biyolojik Risk Etmenleri

 • Psikososyal Risk Etmenleri

 • Ergonomi

 • Korunma Politikaları

 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Meslek Hastalıklarına Giriş

 • İşle İlgili Hastalıklar

 • Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Kalp- Damar Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Cilt Hastalıkları

 • Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

 • Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları

 • Mesleki Kanserler

 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki İşitme Kayıpları

 • Toksikoloji

 • İş Sağlığında Güncel Konular

 • Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

 • Çalışma Yaşamı ve Beslenme

 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

 • İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

 • İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirmesi

 • İş Sağlığı Etiği


Hatay İşyeri Hekimliği Kursuna Kimler Katılabilir?


Hatay İşyeri Hekimliği Kursu'na sadece doktorluk diplomasına sahip olanlar başvurabilir. Kursu tamamlayan adaylar, Hatay İşyeri Hekimliği Sınavı'na girmeli ve en az 70 puan almalıdır. Başarılı olanlar, Hatay İşyeri Hekimliği Sertifikası alarak işyerlerinde görev alabilirler.Hatay İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi:


 • 81 saat asenkron (offline) eğitim

 • 9 saat senkron (canlı) eğitim

 • 90 saat yüz yüze (örgün) eğitim

 • 40 saat uygulamalı (staj) eğitim


İşyeri Hekimi Ne İş Yapar?


Hatay İşyeri Hekimliği Kursu'nu tamamlayanlar, İSG sınavını geçtikten sonra işyerlerinde işyeri hekimi olarak görev alabilirler. Yönetmelik kapsamından İşyeri Hekiminin Görevleri 5 başlık altından toplanmıştır:


 • Rehberlik

 • Risk Değerlendirmesi

 • Sağlık Gözetimi

 • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

 • İlgili Birimlerle İşbirliği


Bu beş temel görev, işyeri hekiminin çalışanların sağlığını koruma ve işyerinde güvenli bir ortam sağlama konusundaki önemli rolünü vurgular.


Umarız Hatay İşyeri Hekimliği Kursu hakkındaki yazımız sizin için açıklayıcı olmuştur. Daha fazla bilgi için bize sorularınızı iletebilirsiniz.

Kariyer Enstitüsü İSG Eğitim Kurumları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir ve 14 yıldır İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermektedir.

Commentaires


bottom of page