top of page

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Çok Tehlikeli Sınıfa Bakabilir Mi?

2012 yılında yayınlanan 6331 sayılı iş kanunu iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde B sınıfı iş güvenliği uzmanları az tehlikeli ve tehlikeli işyerlerinde hizmet verebilmektedir. Bununla birlikte ülkemizdeki B sınıfı iş güvenliği uzmanı sayısının yetersiz olması dolayısıyla b sınıfı iş güvenliği uzmanlarının bir üst sınıf yani çok tehlikeli iş yerlerine bakabilmeleri için i̇ş güvenliği uzmanlarının görev yetki ve sorumluluklarını ortaya koyan ilgili yönetmelikte güncellemeye gedilmiştir.

28 Temmuz 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan dijital mecralar komisyonu kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanunda, 20 Haziran 2002 tarihli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 31. Maddesinin birinci fıkrasının a bendinin bir numaralı bendinde yer alan, 1 Temmuz 2020 ibaresi 31 Aralık 2023 şeklinde değiştirilmiştir. Yani iş güvenliği uzmanlarının kendi yetki ve sorumluluk alanlarının bir üst sınıfa da baka bilmeleri şeklinde güncelleme 1 Temmuz 2020 den 31 Aralık 2023’e kadar uzatılmıştır. Bir B sınıfı iş güvenliği uzmanı az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde görev alabilmektedir. Yeri gelmişken belirtmek gerekirse B sınıfının bir üst sınıfta risk grubuna iş güvenliği uzmanlığı hizmeti verebileceği gibi ce sınıfı için de durum geçerlidir bildiğiniz üzere C sınıfı iş güvenliği uzmanları sadece az tehlikeli işyerlerinde görev alabilmektedir ilgili kanuna göre. Bununla birlikte yine ülkemizdeki iş güvenliği uzmanının yetersiz olması dolayısıyla ilgili kanun çerçevesinde C sınıfı iş güvenliği uzmanları da hem as tehlikeli hem de bir üst sınıf olan tehlikeli sınıfta iş güvenliği uzmanı hizmeti verebilmektedir.

C sınıfı ve B sınıfı iş güvenliği uzmanı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve iş güvenliği uzmanı eğitiminizi tamamlayarak iş güvenliği uzmanı sıfatına kazanabilmek için bulut akademinin alanında uzman eğitim danışmanlarına başvurabilirsiniz.


KDU Eğitimleri ve Yüksek Lisans Destek Hattı +90 532 720 68 32

TMGD ve İSG Kursu Destek Hattı +90 532 238 12 50

Mevcut Öğrencilerimiz ve Uzaktan Eğitim Destek Hattı +90 532 238 12 64


Komentáře


bottom of page