ADR (SRC 5) TANKER BELGESİ / ADR (SRC 5) TANKER EĞİTİMİ

Sürücüler için SRC 5 - ADR Tanker ile Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi Eğitimi Tankerle tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerinin SRC 5 - ADR Tanker Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları yasal zorunluluktur.

 • SRC 5 - ADR Tanker Eğitimi Nedir?

SRC 5 Temel Eğitim alarak “Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası”na sahip olan sürücülerin tankerlerde de sürücülük yapabilmeleri için ilaveten 13 saatlik (12 saati teorik, 1 saati uygulamalı) bir tanker eğitim programına katılmaları zorunludur.

 • Sürücüler için SRC 5 Tanker ile Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi Eğitimi Kimlere Yönelik?

 • SRC 5 Temel Eğitimini tamamlayanlar ve

 • SRC 5 - ADR Belgesine sahip olup tankerlerde de sürücülük yapmak isteyenlere yönelik bir eğitimdir.

 • SRC 5 - ADR Tanker Belgesi Nasıl Alınır?

SRC5 - ADR Belgeli Sürücüler ADR Tanker Sertifikasını Nasıl Alacaklar?

SRC5 - Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Belgesine sahip sürücülerin ilaveten 13 saatlik (12 saati teorik, 1 saati uygulamalı) tank eğitimi görmeleri şartı vardır.

Tanker eğitimini başarıyla tamamlayanlar T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenen merkezi sınava girmeye hak kazanırlar. Sınavda 100 üzerinden minimum 60 puan alan sürücünün "Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası” hem paketli tehlikeli yükleri taşıyan araçları hem de tankerleri kullanmasına izin verir biçimde yenilenir.

 • SRC 5 Eğitimi ile Birlikte Tanker Eğitimi Alınabilir mi?

Daha önce tehlikeli mal taşımacılığına yönelik temel eğitimi almayan sürücülerin 19 saat (18 saati teorik, 1 saati uygulamalı) SRC5 Temel Eğitimini almaları gerekmektedir. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, akabinde 13 saatlik (12 saati teorik, 1 saati uygulamalı) ilave Tanker Eğitimine katılabilirler.

Tank Eğitimi sonunda başarılı olanlar Bakanlık tarafından yapılan merkezi SRC5 sınavına girmeye hak kazanırlar.

 Temel ve Tanker Eğitimlerini beraber alıp merkezi sınava girmeye hak kazanan kişilere;

 • Her iki eğitim türü için tek bir karma sınav yapılır (25 temel + 15 tanker konulu soru).

 • Sınavdan 100 üzerinden minimum 60 puan alan katılımcılar adına, hem paketli tehlikeli yükleri taşıyan araçları hem de tanker kullanmalarını sağlayacak geçerlilikte “Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası” düzenlenir.

 • SRC 5 - ADR Tanker ile Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

  • SRC 5 Belgesi örneği ve/veya SRC5 Belgesi

  • Kimlik fotokopisi

  • Ehliyet fotokopisi

  • Diploma fotokopisi

  • 1 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)

 • SRC 5 - ADR Tanker ile Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi Eğitimi İçeriği

  • Tanker Eğitimine Ait Başlıca Terimler

  • Temel Tank Yapıları, Tanker (Araç) Tipleri

  • Tank Kodları

  • Tanker Donanımı ve Ekipmanları

  • Araç Tip Onay Belgeleri

  • Dökümanlar

  • Araç Ekipmanları

  • Tünel İçin Hükümler

  • Tanker Taşımacılığında Tehlikeli Maddelerin Taşınması Sırasında Uygulanması Gereken Talimatlar ve Kurallar

  • Ulusal Düzenlemeler

  • Tankların Yanlış Kullanımına Ait Örnekler

  • Doldurma Prosedürleri

  • Yetkili Kişilerin Sorumlulukları (Sürücü, Gönderici, Taşıyıcı, Temizleyen)

  • Araç İşaretleme

  • Tehlike Etiketleri, Turuncu Levhalar ve Tehlike Tanımlama Numaraları

  • Tankların ve Araçların İşaretlenmesi

  • Boşaltma Prosedürleri

  • Yetkili Kişilerin Sorumlulukları (Sürücü, Gönderici, Taşıyıcı, Temizleyen)

  • Çeşitli Temizleme Prosedürlerinin Tanımlanması

  • Trafik Güvenliği, Yükleme Güvenliği ve Çevre Güvenliğinin Korunması

  • Sürüş Fiziği ve Yüke Etkisi (Tanımlar, Dinamik Kuvvetler, Dirençler, Yapışma Gücü, Yük Dağılımı ve Devrilme)