Adıyaman İSG Yüksek Lisans

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

PROGRAMIN AMACI

"İş Sağlığı ve Güvenliği", iş kazalarını ve meslek hastalıklarını konu edinen, çalışanların güvenli ortamlarda ve koşullarda çalışmalarını amaçlayarak, hem yapılan işin hem de çalışma ortamının kalitesini iyileştirmeyi benimseyen bir unsurdur. Son yapılan yasal düzenlemelerle birlikte, Ülkemizde de “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda yapılan çalışmalar giderek artmaktadır. Bu düzenlemeler, başta sanayi kuruluşları olmak üzere, tüm çalışma alanlarında faaliyet gösteren işletmeleri kapsamaktadır.

 

"İş Sağlığı ve Güvenliği" kanunu, işverenleri ve işletmelerde çalışanlardan sorumlu personeli, iş yerinde kazaya sebebiyet verebilecek her türlü etkeni tespit etmek, gerekli önlemleri almak, çalışma ortamında oluşabilecek riskleri belirlemek ve bunlardan kaçınmak, kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek, risklerle kaynağında mücadele etmek, işin çalışanlara uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarını iyileştirmek, çalışma ortamında tehlikeli olan işlemleri, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirmek, teknoloji, iş organizasyonu, çalışma koşulları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek, işyeri acil durum planlarını oluşturmak gibi yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu tutmaktadır.

 

Örgün eğitim programları tarafından lisans düzeyinde verilen eğitimler, yukarıda belirtilen sorumlulukların yerine getirilmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, açılmış "İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı", çeşitli fakültelerden mezun olan çalışanlara, yukarıda belirtilen konuları içeren dersler vermek suretiyle mezunların ihtiyaç duyduğu eksiklikleri tamamlayarak piyasaya nitelikli eleman yetiştirme amacını taşımaktadır.

PROGRAMIN AVANTAJI

Bu programdan mezun olan öğrenciler, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe uygun lisans mezunları T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açmış olduğu İş Güvenliği Uzmanlığı “B Sınıfı” belge alma sınavına doğrudan girmeye hak kazanırlar.

PROGRAMA BAŞVURU KOŞULLARI

 • “İş Sağlığı ve Güvenliği” Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına üniversitelerin dört yıllık lisans mezunları başvurabilir. 

 • Programa başvuru için ALES puan şartı aranmaz. 

 • Programda yabancı dil zorunluluğu yoktur. 

 • Program; öncelikli olarak Mimarlık, mühendislik fakülteleri mezunları ve fizik, kimya, biyoloji bölüm mezunlarına yöneliktir.

 • Ancak tezsiz yüksek lisans programına lisans eğitimini tamamlayan herkes katılabilir.

 • Öncelikli olarak belirtilen alanlar dışındaki kişiler İSG Yüksek Lisansı yapsalar dahi mevcut mevzuat gereğince İş Güvenliği Uzmanı olamazlar.

 • Mimarlık, mühendislik fakülteleri mezunları ve fizik, kimya, biyoloji bölüm mezunlarının dışındakiler, İş Güvenliği Uzmanlık Sınavına girebilmeleri için Ön Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünü bitirmeleri gerekmektedir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Başvuru Formu

 • Lisans Diplomasının Noter Onaylı Sureti,

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 • Lisans Transkriptinin Noter Onaylı Sureti,

 • Askerlik Durum Belgesi,

 • Vesikalık Resim 4 Adet

Askerlik Durum Belgesi (Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak; bir Enstitüye veya Lisansüstü programına kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı’ ifadelerinin yer aldığı belge. Bakaya kalanlardan; bakaya kaldıkları her dönem için “Kovuşturmaya Yer Olmadığına” dair kararın yer aldığı belgede istenir.)

PROGRAMIN SÜRESİ VE MEZUNİYET KOŞULLARI

 • Programı tamamlama süresi 2 yarıyıldır.

 • Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için minimum 30 krediyi tamamlaması zorunludur.

 • Öğrencilerin, haftada 3 saatten, en az 5 adet zorunlu ders (15 kredi-35 AKTS), 5 adet seçmeli ders (15 kredi-30 AKTS) ve kredisiz araştırma projesi (40 AKTS)’sini alması gerekmektedir.

PROGRAMDA DERS TAKİBİ

 • Programda açılacak dersler ilgili dönem başında Enstitü web sayfasında ilan edilir.

 • Bu programda dersler saat 17.00’dan sonra yapılır. 

 • Öğrenciler derslerin tamamını online olarak takip eder.

 • Ders programının ayrıntısı ilgili dönem başında enstitü web sayfasında ilan edilir.  

PROGRAMIN BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI

 • Programda arasınav ve final sınavı olmak üzere iki sınav yapılır. 

 • Arasınav, online olarak yapılır ve başarı notuna katkı oranı %20’dir. 

 • Final sınavı, online olarak yapılır ve başarı notuna katkı oranı %80’dir.   

 

PROGRAMIN ÜCRETİ

 • Programın toplam ücreti 4.000 TL+ KDV’dir. 

 

PROGRAMA ÖĞRENCİ ALIMI VE KAYIT SÜRECİ

 • Programa her dönem öğrenci alımı yapılır.

 • Kayıtlar, Örgün Lisansüstü programlarına öğrenci alımları ile birlikte yapılır.  Dolayısıyla öğrenci kontenjanları, başvuru tarihleri ve kayıt süreçleri her dönem ilan edilir.

 • İlk olarak, ilanlardaki takvime göre başvurular alınır.

 

KAYIT SÜRECİ

 • Kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, ilgili hesaba dönem ücretini yatırır.

 • Evrakları Fen Bilimleri Enstitüsü’nde kontrol edilir.

 • Lisansüstü Öğrenci İşlerinde kesin kayıtlar yapılır.

Adıyaman isg yüksek lisans, Adıyaman iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans, Adıyaman iş güvenliği uzmanlığı yüksek lisans, Adıyaman isg yüksek lisans ücretleri, Adıyaman iş güvenliği yüksek lisans programı olan üniversiteler, Adıyaman iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans uzaktan eğitim, Adıyaman isg yüksek lisans uzaktan eğitim, Adıyaman iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans veren üniversiteler, Adıyaman isg yüksek lisans veren üniversiteler, Adıyaman isg yüksek lisans programları, Adıyaman iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans uzaktan eğitim ücretleri, Adıyaman uzaktan eğitim isg yüksek lisans, Adıyaman isg yüksek lisans fiyatları, Adıyaman isg yüksek lisans ücretleri, Adıyaman iş güvenliği uzmanlığı yüksek lisans veren üniversiteler, Adıyaman online yüksek lisans, Adıyaman yüksek lisans isg, Adıyaman isg uzaktan yüksek lisans, Adıyaman b sınıfı iş güvenliği uzmanı, Adıyaman iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans uzaktan eğitim veren üniversiteler, Adıyaman isg uzaktan eğitim yüksek lisans, Adıyaman uzaktan eğitim iş güvenliği yüksek lisans, Adıyaman iş güvenliği yüksek lisans b sınıfı, Adıyaman iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans programı olan üniversiteler, Adıyaman b sınıfı iş güvenliği yüksek lisans, Adıyaman iş güvenliği uzmanlığı yüksek lisans uzaktan eğitim, Adıyaman iş güvenliği yüksek lisans, Adıyaman iş güvenliği uzmanı yüksek lisans, Adıyaman isg yüksek lisans başvuruları, Adıyaman isg b sınıfı yüksek lisans, Adıyaman iş güvenliği uzmanlığı eğitimi veren üniversiteler, Adıyaman iş güvenliği uzmanı yüksek lisans veren üniversiteler, Adıyaman iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans programı, Adıyaman b sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için yüksek lisans, Adıyaman iş sağlığı güvenliği yüksek lisans programları, Adıyaman açıköğretim yüksek lisans, Adıyaman iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans ücretleri, Adıyaman iş güvenliği b sınıfı yüksek lisans, Adıyaman iş sağlığı ve güvenliği uzaktan eğitim yüksek lisans programları, Adıyaman uzaktan eğitim yüksek lisans iş güvenliği, Adıyaman yüksek lisans iş güvenliği uzmanlığı, Adıyaman en ucuz yüksek lisans uzaktan eğitim, Adıyaman isg yüksek lisans veren üniversiteler 2018, Adıyaman b sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yüksek lisans,  Adıyaman iş güvenliği yüksek lisans programı, Adıyaman iş sağlığı yüksek lisans programları, Adıyaman iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans fiyatları, Adıyaman işçi sağlığı ve iş güvenliği yüksek lisans programı olan üniversiteler, Adıyaman iş sağlığı ve güvenliği önlisans uzaktan eğitim veren üniversiteler,

18 Mayıs 2019 İSG Sınavı Çıkmış Sorular

 

Detaylar için Tıklayınız

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Bulut Akademi Eğitim Kurumları

İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği

Yetkilendirilmiş Eğitim Kurumudur

Yetki Belge Numarası 347-İG-İH

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi

Eserim Akademi Eğitim Kurumları*

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Yetkilendirilmiş Eğitim Kurumudur

Yetki Belge Numarası TMYB-111

KDU Eğitimi, Kimyasal Değerlendime Uzmanlığı Eğitimi

Bulut Akademi Eğitim Kurumları

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı

Yetkilendirilmiş Eğitim Kurumudur

Yetki Belge Numarası E.31404

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi Instagram Hesabı @isgkursu

      Takip et, Kazan | #isgkursu

Genel Müdürlük

Gültepe Mh. MAQAM Office, 

B Blok No:505 58080

Merkez | SİVAS

+90 346 211 11 29

Ankara İletişim

Ceyhun Atuf Kansu Cad.

Gözde Plaza No: 130/62

Balgat | Çankaya | ANKARA

+90 312 911 94 14

İstanbul İletişim

Tavukçuyolu Cd. Turna Sk.

Mercare Plaza. No:30/4

Ümraniye | İstanbul

+90 216 606 17 58

Destek Hattı +90 532 498 29 23         bilgi@bulutakademi.com.tr

H.içi 09:00 / 19:00

İş Sağlığı ve Güvenliği, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Eğitimleri

Sadece, ilgili Bakanlıklardan yetki alan Kurumlar tarafından verilebilir.

Lütfen, YETKİSİZ KİŞİ VE KURULUŞLARA İTİBAR ETMEYİNİZ.

© Copyright | Bulut Akademi Eğitim Kurumları | 2009 - 2019 | Created by TKS                                                        GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BİLDİRİMİ

 • Grey Instagram Icon
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Pinterest Icon
LOGO.png